κοιτώντας ανάμεσα από τις λέξεις του μυαλού άκουσε έναν θόρυβο. Κάποιος μιλούσε. Αυτό μάλλον. Ήταν φίλος ή εχθρός;