Πληροφορίες/ Κείμενα/ Εικόνες ΕΔΩ
Description, reflexions, stills ICI
Description, Reflexions, stills, etc (in Greek and in French for the time being) HERE..

Καλύτερα να το δείτε σε ολόκληρη την οθόνη (fullscreen/έχει ένα κουμπάκι, πάνω στο βίντεο, κάτω δεξιά)
Version Grecque. Mieux vue en pleine écran.