Τίτλος: Ακούγοντας την πόλη των Αθηνών
13 Δεκεμβρίου 2014

Μια ομιλία γύρω από την σχέση της Ποίησης με την Πόλη. Με το μάτι στραμμένο στην πόλη της Αθήνας. Η πόλη της Αθήνας ειδωμένη ως πρωτεύουσα της ερώτησης. Μια θέση που της έχει αρνηθεί η σύγχρονη αντίληψη. Έχει γίνει μια ανάγνωση της αρχαιότητας στρεβλή αλλά ιστορικά κατανοητή που θα ωφελούσε να ανασκευαστεί. Μια τέτοια επιστροφή, από την πληρότητα στην εκκρεμότητα, θα έδινε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη και τον κόσμο χώρο να ξαναδεί τα πράγματα, τα μικρά και τα μεγάλα. Στόχος δεν είναι οι μεγάλες αφηγήσεις αλλά το δικαίωμα στο ελάχιστο. Στο φως που πνίγει την πόλη.Φως του χρόνου και της ιστορίας. Φως της κάθε ανώνυμης γωνίας. Φως της πολύτιμης αποτυχίας. Που δεν ανήκει σε κανέναν. Ίσως σε αυτόν που μπορεί να το δει. Για μια στιγμή.

Θεματική: «Ποίηση και Πόλη» Τίτλος «Ακούγοντας την πόλη των Αθηνών» Ομιλητής: Αλέξανδρος Μιστριώτης Γραφεία ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Λαμάχου 3, Πλάκα, 2ος όροφος/ Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση-Συντονισμός: Ελσα Λιαροπούλου